Dumitru Lupuleasa

Dumitru Lupuleasa

 

 

Dumitru Lupuleasa Profesor universitar, Disciplina de Tehnologie Farmaceutică si Biofarmacie

Educaţie şi formare
Doctor în Farmacie, specialitatea Farmacologie - Tehnologie Farmaceutică
Studiu farmacognostic al algei Spirulina Plaensis Geitleri pentru obținerea unor preparate utilizate în dereglări metabolice (Îndrumator - Prof. univ. dr. Ioan Ciulei) Universitatea de Medicină si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti
Ordinul Ministrului Învățământului nr. 6082 / 22.04.1994
Instruire, "Le medicament de la douleur"
Ecole Nationale de la Sante Publique, Strasbourg

(11.10 - 15.10.1993)
Instruire, "Stage Statutaire des Pharmaciens - Inspecteurs de la Sante" Ecole Nationale de la Sante Publique, Strasbourg

(30.11 - 04.12.1992)
Farmacist principal, specialitatea Farmacie Generală
Universitatea de Medicină si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 235 / 28.02.1990

Competente Personale

- Competenţe de comunicare
▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de coordonator al activității echipelor de cercetători si de cadru didactic în învățământul superior.

- Competenţe organizaţionale/manageriale
▪ Director, responsabil de proiect si membru în echipe de cercetare pentru proiecte naționale si internaționale stiințifice si educaționale.
▪ Presedinte al unor organizații profesionale si stiințifice.
▪ Decan al Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicină si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti.
▪ Coordonator al unor programe de rezidențiat si a numeroase teme de cercetare doctorale si post-docorale.
▪ Inițiator de colaborări bilaterale, naționale si internaționale.


Membru al societăților stiințifice sau profesionale internaționale
1. Societatea Catalană de Istorie a Farmaciei (Sociedad de Amigos de la Historia y de la Ciencia Farmaceutica Catalana - Barcelona (membru).
2. Societatea Internaţională de Istorie a Farmaciei (membru).
3. New York Academy of Sciences (membru).
4. The International Business Who and Who, Panama (membru).
5. Who an d Who für Personenzlopädien AG, Elvetia (membru).

Membru al societăților stiințifice sau profesionale naționale (10)
1. Academia de Stiințe Medicale din România (membru).
2. Consiliul Stiințific al Agenției Naționale a Medicamentului (membru, vicepresedinte).
3. Consiliul Stiințific al Agenției Naționale Antidrog (membru).
4. Colegiul Farmaciştilor din România (Presedinte).
5. Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (membru).
6. Societatea Română de Istorie a Farmaciei (membru).
7. Asociaţia Cadrelor didactice din Facultatea de Farmacie (membru fondator).
8. Comisia CNADTCU, Ministerul Educației, cercetării si Sportului (membru).
9. Comisia CNED, Ministerul Educației, cercetării si Sportului (membru).
10. Enciclopedia Personalitatilor din România (membru).

Premii / distincții naționale (5)
1. Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius, Constanța (2005).
2. Premiul pentru carte farmaceutică, Prof. Dr. Iuliana Popovici, Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa, pentru cartea "Dicționar farmaceutic, ediția a III-a", 2014.
3. Premiul pentru carte farmaceutică, Prof. Dr. Farm. Iuliana Popovici, Prof. Dr. Dumitru Lupuleasa, pentru cartea "Tehnologie farmaceutică", 2012.
4. Diploma de merit - pentru activitatea de excepție în funcția de Decan al Facultății de Farmacie si pentru contribuția la dezvoltarea învățământului farmaceutic românesc
(2004). 5. Distincția de vrednicie Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou acordată de Patriarhia Română (2012).