Cerasela Gird

Cerasela Gird


 

CERASELA ELENA GIRD Doctor in stiinţe medicale

Educaţie şi formare
Este absolventă a Facultăţii de Farmacie, UMF "Carol Davila", Bucureşti, promoţia 1990; doctor în ştiinţe medicale, domeniul Farmacie, din 1999; farmacist primar din 2001.

Experienţa profesională

În cadrul Disciplinei de Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie din cadrul Facultăţii de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti și-a desfăşurat începând cu anul 1991 întreaga activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică, a parcurs toate etapele profesionale, în prezent fiind professor universitar (februarie 2015).
Activitatea didactică derulată pe parcursul celor 25 ani de învăţământ superior farmaceutic s-a concretizat în predarea noţiunilor de Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie studenţilor anului III şi anului V pentru cursul opţional de Fitoterapie; susţinerea de cursuri pentru rezidenţiat, specialitatea Laborator Farmaceutic în cadrul modulului "Evaluarea efectelor terapeutice, analiza şi controlul produselor vegetale"; a organizat şi susţinut cursuri de pregătire continuă postuniversitară; a iniţiat no iteme care să fie abordate în cadrul cursurilor de pregătire continuă postuniversitară; a îndrumat activitătea teoretică, practică şi de cercetare în cadrul cursului organizat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi de UMF ,,Carol Davila" Bucureşti în vederea obţinerii atestatului de persoană calificată (2007, 2010, 2015); a coordonat activitatea de cercetare a studenţilor anului V pentru elaborarea lucrărilor de licenţă, îndrumat studenţii în activitatea de cercetare din cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a participat la diferite comisii de examen şi concursuri (admitere, licenţă, promovarepe post didactic, teze de doctorat).
În perioada 1991-2015 a contribuit/coordonat la elaborarea unui număr de 14 materiale didactice adresate studenţilor Facultăţii de Farmacie şi a unui material didactic în format electronic (două volume); a participat la redactarea a două capitol de specialitate în cadrul tratatului de Farmacognozie, Fitochimie, Fitoterapie. A coordonat un număr de 160 de lucrări de licenţă susţinute de studenţii anului V în cadrul examenului de licenţă; a coordonat 37 de lucrări susţinute de studenţii în cadrul sesiunilor ştiinţifice de profil.

Activitatea ştiinţifică
Este professor abilitat, din decembrie 2015, cu conducere de doctorat în domeniul Farmacie.
A elaborat un număr de 200 de lucrări, dintre care 15 lucrări publicate în reviste ISI, 29 de articole publicate în reviste indexate BDI, 40 de articole publicate în alte tipuri de reviste şi 116 lucrări publicate în rezumat în volumele diferitelor congrese, conferinţe, simpozioane naţionale şi internaţionale. Este autor a 3 brevete de invenţie; director/membru în echipa de cercetare pentru 11 proiecte de cercetare.
Este membru în Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei, Societatea Catalană de Istoria Farmaciei, Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Societatea Română de Istoria Farmaciei, Asociaţia cadrelor didactice din Facultatea de Farmacie, Bucureşti, Asociaţia Română a Medicilor Fitoterapeuţi.

More in this category: PROF. DR. GABRIELA RADULIAN »